名IAT RO印IN I ZWIERZ﹗ GMINY KOCK

Obszar gminy Kock zosta zaliczony przez Fija趾owskiego (1972) do Pa雟twa Holarktyda, Obszaru Euro-Syberyjskiego, Prowincji 字odkowouropejskiej, Dzia逝 Ba速yckiego, Poddzia逝 Pas Wielkich Dolin, Krainy Mazowieckiej, Okr璕u Ma貫 Mazowsze, Podokr璕u Wysoczyzna ㄆkowsko-Siedlecka. Szafer (1972) opisywany obszar zalicza do: Pa雟twa Holarktyda, Obszaru Euro-Syberyjskiego, Prowincji Ni穎wo-Wy篡nnej, Krainy Podlaskiej, Dzia逝 Ba速yckiego, Poddzia逝 Pas Wielkich Dolin i Okr璕u ㄆkowsko-Siedleckiego.

Na terenie gminy znajduje si wiele rodzaj闚 zbiorowisk ro郵innych. Nale膨 do nich zbiorowiska szuwarowe, zbiorowiska 陰kowe i pastwiskowe, las mieszany 鈍ie篡, b鏎 mieszany 鈍ie篡, olsy, torfowiska, 喚gi, zbiorowiska ruderalne.

Zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea zajmuje brzegi Wieprza i Ty鄉ienicy, staw闚, row闚 melioracyjnych, do堯w potorfowych i in.

Zbiorowiska 陰kowe i pastwiskowe zajmuj znaczn powierzchni gminy Kock, szczeg鏊nie w jej SW cz窷ci. Wyst瘼uje w dolinach Wieprza, Ty鄉ienicy i Czarnej oraz mniejszych ciek闚 wodnych. Obszarowo przewa瘸j 陰ki 鈍ie瞠 zaliczane do zespo堯w rz璠u Arrcheretheretalia: Alopeurretum pratensis (陰ki wyczy鎍owe), Poo-Festucetum rubrae ( 陰ka z wiklin 陰kow i kostrzew czerwon), Arrheratheretum medioeuropaeum (陰ka rajgrasowa). Najwi瘯sz powierzchni zajmuj w okolicach Zakalewa, Bo幡iewic, Bia這brzeg闚, gdzie obj皻e s ochron jako OCK 'Pradolina Wieprza'. Na wyniesieniach w鈔鏚 tych 陰k wyst瘼uj niekiedy do嗆 rzadkie na Lubelszczy幡ie zawici庵 pospolity, go盥zik kroplowy. Wyst瘼uj w okolicy Kocka (Uroczysko W御ocze, Uroczysko Pastewnik), Zakalewa, Annopola i Talczyna (Bi趾a). Zespo造 o charakterze zbli穎nym do naturalnego zajmuj miejsca wilgotniejsze w dolinach rzek i wzd逝 row闚, row闚 melioracyjnych oraz w lokalnych obni瞠niach terenu. Zaliczone s do rz璠u Molinietolia. S to zbiorowiska wi您闚ki b這tnej, bodziszka b這tnego, sitowia le郾ego i ostro瞠nia warzywnego (Inwentaryzacja... 1996).

Olsy wyst瘼uj w uroczysku Br鏚ek, na obrze瘸ch Stawu Ty鄉ianka, Annopol i Kozisz (od strony E). Mniejsze fragmenty wyst瘼uj w s御iedztwie torfianek w Ruskiej Wsi, Bia這brzegach, Poizdowie. Drzewostan buduje tu olsza czarna za warstw krzew闚 czeremcha, wierzba szara, porzeczka czarna i kruszyna, w runie wyst瘼uje turzyca d逝gok這sa.

璕i zajmuj siedliska ols闚 Circaeo-Alnetum (obrze瘸 staw闚 Ty鄉ianka i Annopol, uroczysku Br鏚ek oraz okolice po這穎ne na S od wsi Poizd闚. Wkliny nadrzeczne oraz fragmenty 喚gu wierzbowo-topolowego najcz窷ciej wyst瘼uj nad Wieprzem i Ty鄉ienic oraz ich starorzeczami ko這 Zakalewa, Kocka i G鏎ki (Inwentsryzacja... 1996).

Zbiorowiska ruderalne pokrywaj zreby w lasach, zdegradowane 陰ki, przydro瘸, 軼ie磬i, brzegi staw闚, rzeki i rowy melioracyjne, podw鏎ka i wysypiska 鄉ieci.

Torfowiska niskie znajduj si w kilku miejscach: dolinie rzeki Czarnej, dolinie Ty鄉ienicy, w obni瞠niu po這穎nym na p馧noc od Wygnanki i na terenie 陰ki B這nie (na wsch鏚 od Kocka).

Najwi瘯sz powierzchni (389 ha po obu stronach rzeki) zajmuje torfowisko w dolinie Ty鄉ienicy. 字ednia mi捫szo嗆 wynosi 1,54 m (max. 3 m), zasoby 6026 tys. m3, poro郾i皻e jest 陰k. Drugim co do wielko軼i jest torfowisko po這穎ne w dolinie rzeki Czarnej. Powierzchnia 230 ha, 鈔ednia mi捫szo嗆 1,32 m (max. 3,15 m), zasoby 3045 m3, poro郾i皻e jest zbiorowiskiem szuwarowym i olsem zaro郵owym. Kolejne torfowisko w rejonie wsi Wygnanka ma powierzchni 74 ha, 鈔edni mi捫szo嗆 1,50 m (max. 2,70 m), zasoby 1110 m3, poro郾i皻e jest 陰k. Najmniejsze powierzchniowo (17,3 ha) torfowisko ma 鈔edni mi捫szo嗆 0,8 m (max. 1,1 m), zasoby 108 m3, poro郾i皻e jest 陰k (Borowiec 1990).

Najwi瘯sz powierzchni w鈔鏚 las闚 zajmuje b鏎 mieszany 鈍ie篡 po這穎ny w p馧nocnej i zachodniej (Gaj) cz窷ci gminy. Drzewostan stanowi sosna, d帳, grab, olszyna. Las mieszany 鈍ie篡 stanowi las Zaczarnie zajmuj帷y powierzchni 125 ha. Drzewostan stanowi przede wszystkim d帳, grab, brzoza.

Na terenie gminy mo積a odnale潭 siedliska wielu zwierz徠 a szczeg鏊nie ptak闚. W lasach wyst瘼uj 這sie, dziki, sarny, lisy, zaj帷e, w dolinie Wieprza na wsch鏚 od Bo幡iewic wyst瘼uje b鏏r i wydra. W okolicy Zakalewa na 陰kach wyst瘼uj nast瘼uj帷e ptaki: dziwonia, krwawodzi鏏, przepi鏎ka, remiz, rycyk, derkacz, kraska; na terenie staw闚 mo積a zobaczy perkoza rdzawoszyjego, 豉b璠zia niemego, b這tniaka stawowego, 鄉ieszk; nad lasami wyst瘼uje jastrz帳 oraz okaz bielika (Inwentaryzacja... 1996).

2008 Wszystkie prawa zastrze穎ne